‘Er liggen veel kansen voor digitale technologie’

mark schuring cardioloog AMC

Steeds meer artsen en verpleegkundigen gebruiken de Luscii app om patiënten op afstand te begeleiden. Wie zijn deze zorgprofessionals? En wat doen ze precies met Luscii? Vandaag een portret van Mark Schuuring, cardioloog in opleiding. 

Heb je zelf iets met technologie?

‘ICT heb ik altijd fascinerend gevonden. Zelf websites bouwen, rommelen met serverinstellingen, ik vind het geweldig. Op het Atheneum kreeg ik er zelfs les in, maar ik heb vooral veel geleerd van een vriend die professional is. Later heb ik met een andere vriend geprobeerd een soort Marktplaats op te zetten voor klusjes. We staken er super veel energie in, zijn zelfs naar India geweest om te kijken of we delen van de site konden uitbesteden. En toen kwam plots het grote Werkspot online, dat was wel een domper.’ 

Waarom dan toch geneeskunde?

‘Thuis ging het vroeger vaak over de zorg. Mijn moeder is verpleegkundige en mijn vader werkt op de inkoopafdeling van een ziekenhuis. Het verklaart wel een beetje waarom ik uiteindelijk voor geneeskunde heb gekozen en niet voor een carrière in de ICT. Het menselijk lichaam en de werking van therapieën vind ik wel net zo interessant als een computer.’ 

Was cardiologie de juiste keuze?

‘Absoluut! Cardiologie is zo uitdagend en afwisselend. Het heeft de beschouwende kant van interne geneeskunde en het invasieve van chirurgie. Visite lopen met verpleegkundigen op de CCU, echocardiogrammen bespreken, patiënten ontslaan of juist opnemen; het komt allemaal voorbij op een dag. Soms verleen ik acute zorg. Dat betekent vooral snel en protocollair handelen. Maar ook in de begeleiding van chronisch zieke patiënten kan ik echt iets toevoegen. Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik een periode op longgeneeskunde heb gewerkt. Oog ontwikkelen voor de kwaliteit van leven heb ik vooral daar geleerd. Voor de cardiologie als vakgebied is dat nog een beetje een aandachtspunt. We mogen soms best wat minder naar de bloeddruk vragen en wat meer naar de gevoelens van de patiënt.’ 

Hoe is het om met Luscii te werken?

‘We gebruiken de app van Luscii in het digitale zorgconcept HartWacht. Daarmee begeleiden we patiënten met aangeboren hartafwijkingen in de thuissituatie. Vanuit mijn ICT achtergrond vind ik het natuurlijk reuze interessant. Ik zie ook veel kansen voor digitale technologie. Maar in het begin was het voor iedereen best wennen. Inmiddels hebben we ervaring en heldere protocollen. Patiënten, artsen en verpleegkundigen zijn dan ook steeds enthousiaster. We verwachten dat telebegeleiding leidt tot minder polibezoek en een afname van ziekenhuisopnames. Maar of dat echt zo is weten we nog niet. We onderzoeken dat in een randomised controlled trial.’ 

Maar je hebt wel vertrouwen in de technologie?

‘Als het gaat om diagnostiek ben ik echt al overtuigd van de meerwaarde van begeleiding op afstand. Ik had een patiënt die flink last ondervond van hartkloppingen. Ze heeft van de polikliniek wel vier keer een holter-ecg meegekregen, maar het is nooit gelukt een ritme-afwijking te vangen die de klachten veroorzaakte. Met HartWacht konden we haar hartritme thuis veel langer monitoren en hebben we uiteindelijk boezemfibrilleren vastgesteld. Voor haar is dat fijn: ze weet nu wat er precies speelt en we konden meteen met passende medicatie starten’.