Daan Dohmen Professor Digitale Transformatie in de Zorg

  • door
daan dohmen
Luscii oprichter en CEO Daan Dohmen is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. In deze nieuwe rol zal Daan een sturende rol spelen in de ontwikkeling van onderzoek naar de effecten en implementatiemethoden van digitale zorg. 

Daan is natuurlijk vooral bekend als ondernemer, maar hij promoveerde ook cum laude op een studie naar e-health implementatie en is sindsdien altijd actief gebleven binnen de wetenschap. Prof. Dr. Ir. Dohmen is dan ook dolblij met zijn benoeming, vooral omdat het om een urgent thema gaat waar hij zich al decennia lang mee bezig houdt.

Proactieve patiënten

Dohmen: ‘Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan die verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek. Het gaat erom dat de opkomst van technologie leidt tot een veel proactievere rol van burgers en patiënten in de zorg.’ 

De noodzaak van transitie

Volgens Daan is een transitie nodig van een productiemodel waarin alles erop is gericht zorg planmatig te leveren naar een ‘on demand model’ waarin de patiënt meer verantwoordelijkheid neemt. Wel is de zekerheid nodig dat medische ondersteuning op het juiste moment beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist daar kan digitale technologie een doorslaggevende rol spelen. 

Onderzoek en leiderschap

Bestaande organisatiestructuren moeten daarvoor wel worden doorbroken. Anders  komt digitale zorg ‘bovenop’ het thans bestaande zorgaanbod. De broodnodige transitie vraagt dan ook om meer kennis over effecten van digitale zorg en om nieuwe samenwerkingsvormen en een adaptieve innovatiecultuur. Dit kan worden vormgegeven door nieuw leiderschap en bekostigingsmodellen, bij zowel ondernemers als bestaande en nieuwe zorgaanbieders. 

Stichting VEROZ

De bijzondere leerstoel is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. De stichting verenigt ondernemers in de zorg en heeft de ambitie om bij te dragen aan zorgvernieuwing door middel van onderzoek en onderwijs. In samenwerking met de Open Universiteit is deze ambitie nu concreet vormgegeven met de instelling van deze leerstoel en de inrichting van een MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. De nieuwe opleiding zal in November 2020 van start gaan.