SAFE@Home thuismonitoring voor zwangere vrouwen breidt uit

  • door
Pregnant woman

Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties thuis worden gemonitord via SAFE@Home, een samenwerking van het UMC Utrecht en Luscii. Uit resultaten van een pilotstudie blijkt dat deze manier van thuismonitoring leidt tot minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames bij de deelnemers. Het programma breidt nu verder uit, het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat deelneemt aan de vervolgstudie.


Over SAFE@Home
Gynaecoloog dr. Mireille Bekker nam in 2016 het initiatief voor deze nieuwe methode van monitoren. “Ik wilde voor zwangere vrouwen de zorg moderniseren zodat zij alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat echt nodig is. Daarom bedacht ik SAFE@Home.” In Luscii vond ze een partner die de innovatieve technologie hiervoor beschikbaar had en een succesvolle samenwerking ging van start. 
In de app kunnen vrouwen vanuit huis zelf hun bloeddruk meten en een vragenlijst invullen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Als één van de waarden buiten de bandbreedte valt, dan krijgt de zorgverlener een seintje. De gynaecoloog of verloskundige kan dan contact opnemen via de app of telefoon om de zwangere vrouw passend advies te geven. De app wordt gecombineerd met een zorgpad van een minimum aantal ziekenhuisbezoeken.
Wetenschappelijk onderzoek
In een recente publicatie in het internationale vaktijdschrift Pregnancy Hypertension worden de resultaten uit de pilotstudie onder 103 patiënten beschreven. Deze studie toonde minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames in verband met hypertensie in de SAFE@Home groep vergeleken met patiënten die reguliere zorg kregen. De zwangerschapsuitkomsten waren gelijk. 
Zowel zwangeren als professionals waren zeer positief over het werken met SAFE@Home, zwangeren geven daarbij ook aan zich veiliger te voelen met deze vorm van monitoring. Bekker: “Via SAFE@Home kunnen we het welzijn van patiënten beter volgen. Dit maakt adequaat ingrijpen mogelijk waarbij we onnodig ziekenhuisbezoek, diagnostiek en waarschijnlijk zelfs opnames kunnen voorkomen.”
Vervolgstudie SAFE@Home II
Na een eerste pilotstudie start de vervolgstudie SAFE@Home II in oktober, meerdere  ziekenhuizen kunnen deelnemen aan het programma. Bekker: “Hiermee krijgen we goed inzicht in aspecten rondom opschaling en implementatie, evenals het effect op de medische uitkomsten. Ook zien we dat sinds de COVID-19 pandemie dat er een extra noodzaak is gekomen voor ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ en telemonitoring zoals SAFE@Home draagt hieraan bij”. Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health en Health Holland, een programma van de Topsector Life Science en Health, stellen hiervoor een onderzoek- en ontwikkelsubsidie beschikbaar. Het UMC Utrecht coördineert de studie.
Jeroen Bosch Ziekenhuis eerste deelnemer
Dr. Jacques Dirken, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, licht de deelname van SAFE@Home in het Jeroen Bosch Ziekenhuis toe. “Net als in Utrecht werkten we al met CTG (hartfilmpje) op afstand om de baby in de buik in de gaten te houden, met SAFE@Home kunnen we ook de bloeddruk van de moeder monitoren. Dit zijn twee belangrijke parameters om een zwangerschap te volgen en dat kan nu beiden vanuit huis. Dat is een fantastische innovatie, waardoor we sneller kunnen anticiperen op mogelijke complicaties en zwangeren minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.”
Gynaecoloog Dirken verwacht dat ongeveer 50 patiënten vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de studie zullen deelnemen. Met het implementeren van deze moderne zorg komt er ook meer regie te liggen bij de patiënt. “Doordat zwangeren nu regelmatig hun bloeddruk gaan meten en een vragenlijst invullen, leren ze beter inschatten wat deze waarden betekenen. Door dit inzicht verwacht ik dat ze actiever betrokken zijn bij hun zwangerschap en de zorg daaromheen.”
Innovatie borgen in het ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis waar opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie hand in hand gaan. Zo heeft het ziekenhuis, net als het UMC Utrecht, er voor gekozen om voor alle afdelingen een digitaal zorgpad te ontwikkelen met behulp van de Luscii app. Het innovatieteam binnen het ziekenhuis speelt een belangrijke rol, om de technologie in het zorgpad en de manier van werken te borgen. Dirken: “Het is een leuk en uitdagend leerproces om met de nieuwste technologieën te werken, maar ook noodzakelijk om in de toekomst goede zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen.”
Wilt u als ziekenhuis ook deelnemen aan de SAFE@HOME II studie? 
Neem dan contact op met decoördinerend arts-onderzoeker Maaike Stadhouders via safeathome@umcutrecht.nl