‘Dit is precies waarom zo’n sharing session zinvol is’

De Lusccii app in gebruik

Normaal gesproken vindt het in Utrecht plaats: het samenzijn van gebruikers en medewerkers van Luscii om te leren van elkaar. Vanwege omstandigheden die ons allen bekend zijn werd de sharing session dit keer een online bijeenkomst. Het weerhield gelukkig niemand. Tientallen artsen en verpleegkundigen uit het hele land klikten op de Zoom-link om plaats te nemen in de virtuele zaal. 

De reis van Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Erica StoerSommige ziekenhuizen zijn net begonnen met Luscii. Het WZA heeft inmiddels enkele jaren ervaring. Hartfalenverpleegkundige Erica Stoer hield het publiek een kleurrijk verhaal voor over de ontwikkeling die haar vakgroep heeft doorgemaakt. Aanvankelijk was ze bang haar patiënten uit het oog te verliezen, nu weet ze dat die angst ongegrond is. Ze heeft door thuismeten juist tijd gekregen voor de mensen met wie het minder goed gaat. 

Op vaste ochtenden sturen patiënten hun metingen in. Na een triage door medisch service centrum NAAST bekijkt Erica in de middag de waarden die aandacht behoeven. Zo heeft thuismeten een vaste plek gekregen in haar agenda. Inmiddels begeleidt ze ruim honderd tevreden patiënten met hulp van Luscii. De vele vragen die Erica na afloop van haar presentatie kreeg laat zien hoe belangrijk het is dat zorgverleners hun ervaringen delen. Wil je meer weten over de inzet van Luscii in WZA? Klik hier!

Nieuwe campagne patiëntenfederatie.

Telebegeleiding geeft patiënten regie en verhoogt de kwaliteit van leven. Maar er valt nog een wereld te winnen. Omdat er nog veel onbekendheid is start Patiëntenfederatie Nederland daarom een grote campagne die zorgverleners en patiënten praktische handvatten biedt. Véronique van Hoogmoed vertelde erover en benadrukte het belang van samenwerking tussen alle belanghebbenden. Wil je ook weten hoe je thuismeten het beste bespreekbaar kunt maken met je patiënt? Of wil je als ziekenhuis bijdragen aan de campagne? Mail naar vliegwiel@patientenfederatie.nl of kijk op thuiskanhetook.nl. 

Uitbreiding Luscii functies.

Luscii ontwikkelt zich razendsnel. Elke maand ontstaan nieuwe mogelijkheden die thuismeten beter maken en zorgverleners tijd besparen. Maar de aanvullende functies hebben alleen meerwaarde als zorgverleners er in praktijk mee aan de slag gaan. Implementatie specialist Ruben de Neef introduceerde het publiek daarom in de wereld van standaardberichten, gecombineerde alerts en geautomatiseerde workflows. Lees de toepassing van de nieuwe functies nog een keer rustig na of bekijk de opname van de opfriscursus

De toehoorders waren razend enthousiast en zagen volop kansen. ‘Dit is precies waarom zo’n sharing session zinvol is’ concludeerde een verpleegkundige. Wil je ook de mogelijkheden van Luscii volledig benutten? Vraag je contactpersoon naar de mogelijkheden, volg onze nieuwsbrief en doe mee aan de volgende sharing session. Laten we hopen dat het dan weer gewoon op locatie kan.