Esther

Handige Luscii materialen voor ambitieuze ziekenhuizen

Als ziekenhuis wil je impact maken met Luscii. Om thuismeten optimaal in te zetten, hebben we daarom verschillende materialen ontwikkeld. 

Case studies

Veel ziekenhuizen geven graag ziekenhuisbreed vorm aan de digitale transformatie. Luscii helpt door voor elke afdeling één of meerdere programma op maat te ontwikkelen. We doen dit natuurlijk samen met jou als zorgverlener. Lees in onderstaande case studies hoe andere ziekenhuizen digitale zorg implementeren.

Luscii Case Study_Jeroen Bosch Ziekenhuis

Communicatie toolkit

Het is handig om patiënten al in de wachtkamer te informeren over de mogelijkheden van thuismeten met Luscii. In de communicatie toolkit vind je:
– Een poster voor in de wachtkamer
– Online banners voor op de website van het ziekenhuis
– Een pagina voor op het tv-scherm in de wachtkamer

Luscii communicatie toolkit

Video voor patiënten

Thuismeten kan spannend zijn voor patiënten. Wat is het precies? In onderstaande video leggen we eenvoudig uit hoe Luscii werkt en wat thuismeten betekent voor je patiënten. Gebruik het filmpje gerust tijdens je spreekuur. Instructievideo Luscii voor patiënten 

 

SAFE@Home thuismonitoring voor zwangere vrouwen breidt uit

Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties thuis worden gemonitord via SAFE@Home, een samenwerking van het UMC Utrecht en Luscii. Uit resultaten van een pilotstudie blijkt dat deze manier van thuismonitoring leidt tot minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames bij de deelnemers. Het programma breidt nu verder uit, het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat deelneemt aan de vervolgstudie.


Over SAFE@Home
Gynaecoloog dr. Mireille Bekker nam in 2016 het initiatief voor deze nieuwe methode van monitoren. “Ik wilde voor zwangere vrouwen de zorg moderniseren zodat zij alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat echt nodig is. Daarom bedacht ik SAFE@Home.” In Luscii vond ze een partner die de innovatieve technologie hiervoor beschikbaar had en een succesvolle samenwerking ging van start. 
In de app kunnen vrouwen vanuit huis zelf hun bloeddruk meten en een vragenlijst invullen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Als één van de waarden buiten de bandbreedte valt, dan krijgt de zorgverlener een seintje. De gynaecoloog of verloskundige kan dan contact opnemen via de app of telefoon om de zwangere vrouw passend advies te geven. De app wordt gecombineerd met een zorgpad van een minimum aantal ziekenhuisbezoeken.
Wetenschappelijk onderzoek
In een recente publicatie in het internationale vaktijdschrift Pregnancy Hypertension worden de resultaten uit de pilotstudie onder 103 patiënten beschreven. Deze studie toonde minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames in verband met hypertensie in de SAFE@Home groep vergeleken met patiënten die reguliere zorg kregen. De zwangerschapsuitkomsten waren gelijk. 
Zowel zwangeren als professionals waren zeer positief over het werken met SAFE@Home, zwangeren geven daarbij ook aan zich veiliger te voelen met deze vorm van monitoring. Bekker: “Via SAFE@Home kunnen we het welzijn van patiënten beter volgen. Dit maakt adequaat ingrijpen mogelijk waarbij we onnodig ziekenhuisbezoek, diagnostiek en waarschijnlijk zelfs opnames kunnen voorkomen.”
Vervolgstudie SAFE@Home II
Na een eerste pilotstudie start de vervolgstudie SAFE@Home II in oktober, meerdere  ziekenhuizen kunnen deelnemen aan het programma. Bekker: “Hiermee krijgen we goed inzicht in aspecten rondom opschaling en implementatie, evenals het effect op de medische uitkomsten. Ook zien we dat sinds de COVID-19 pandemie dat er een extra noodzaak is gekomen voor ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ en telemonitoring zoals SAFE@Home draagt hieraan bij”. Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health en Health Holland, een programma van de Topsector Life Science en Health, stellen hiervoor een onderzoek- en ontwikkelsubsidie beschikbaar. Het UMC Utrecht coördineert de studie.
Jeroen Bosch Ziekenhuis eerste deelnemer
Dr. Jacques Dirken, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, licht de deelname van SAFE@Home in het Jeroen Bosch Ziekenhuis toe. “Net als in Utrecht werkten we al met CTG (hartfilmpje) op afstand om de baby in de buik in de gaten te houden, met SAFE@Home kunnen we ook de bloeddruk van de moeder monitoren. Dit zijn twee belangrijke parameters om een zwangerschap te volgen en dat kan nu beiden vanuit huis. Dat is een fantastische innovatie, waardoor we sneller kunnen anticiperen op mogelijke complicaties en zwangeren minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.”
Gynaecoloog Dirken verwacht dat ongeveer 50 patiënten vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de studie zullen deelnemen. Met het implementeren van deze moderne zorg komt er ook meer regie te liggen bij de patiënt. “Doordat zwangeren nu regelmatig hun bloeddruk gaan meten en een vragenlijst invullen, leren ze beter inschatten wat deze waarden betekenen. Door dit inzicht verwacht ik dat ze actiever betrokken zijn bij hun zwangerschap en de zorg daaromheen.”
Innovatie borgen in het ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis waar opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie hand in hand gaan. Zo heeft het ziekenhuis, net als het UMC Utrecht, er voor gekozen om voor alle afdelingen een digitaal zorgpad te ontwikkelen met behulp van de Luscii app. Het innovatieteam binnen het ziekenhuis speelt een belangrijke rol, om de technologie in het zorgpad en de manier van werken te borgen. Dirken: “Het is een leuk en uitdagend leerproces om met de nieuwste technologieën te werken, maar ook noodzakelijk om in de toekomst goede zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen.”
Wilt u als ziekenhuis ook deelnemen aan de SAFE@HOME II studie? 
Neem dan contact op met decoördinerend arts-onderzoeker Maaike Stadhouders via safeathome@umcutrecht.nl

Daan Dohmen Professor Digitale Transformatie in de Zorg

Luscii oprichter en CEO Daan Dohmen is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. In deze nieuwe rol zal Daan een sturende rol spelen in de ontwikkeling van onderzoek naar de effecten en implementatiemethoden van digitale zorg. 

Daan is natuurlijk vooral bekend als ondernemer, maar hij promoveerde ook cum laude op een studie naar e-health implementatie en is sindsdien altijd actief gebleven binnen de wetenschap. Prof. Dr. Ir. Dohmen is dan ook dolblij met zijn benoeming, vooral omdat het om een urgent thema gaat waar hij zich al decennia lang mee bezig houdt.

Proactieve patiënten

Dohmen: ‘Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan die verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek. Het gaat erom dat de opkomst van technologie leidt tot een veel proactievere rol van burgers en patiënten in de zorg.’ 

De noodzaak van transitie

Volgens Daan is een transitie nodig van een productiemodel waarin alles erop is gericht zorg planmatig te leveren naar een ‘on demand model’ waarin de patiënt meer verantwoordelijkheid neemt. Wel is de zekerheid nodig dat medische ondersteuning op het juiste moment beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist daar kan digitale technologie een doorslaggevende rol spelen. 

Onderzoek en leiderschap

Bestaande organisatiestructuren moeten daarvoor wel worden doorbroken. Anders  komt digitale zorg ‘bovenop’ het thans bestaande zorgaanbod. De broodnodige transitie vraagt dan ook om meer kennis over effecten van digitale zorg en om nieuwe samenwerkingsvormen en een adaptieve innovatiecultuur. Dit kan worden vormgegeven door nieuw leiderschap en bekostigingsmodellen, bij zowel ondernemers als bestaande en nieuwe zorgaanbieders. 

Stichting VEROZ

De bijzondere leerstoel is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. De stichting verenigt ondernemers in de zorg en heeft de ambitie om bij te dragen aan zorgvernieuwing door middel van onderzoek en onderwijs. In samenwerking met de Open Universiteit is deze ambitie nu concreet vormgegeven met de instelling van deze leerstoel en de inrichting van een MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. De nieuwe opleiding zal in November 2020 van start gaan.