De wereld van Luscii

SAFE@Home thuismonitoring voor zwangere vrouwen breidt uit

Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen met een verhoogd risico op complicaties thuis worden gemonitord via SAFE@Home, een samenwerking van het UMC Utrecht en Luscii. Uit resultaten van een pilotstudie blijkt dat deze manier van thuismonitoring leidt tot minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames bij de deelnemers. Het programma breidt nu verder uit, het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat deelneemt aan de vervolgstudie.


Over SAFE@Home
Gynaecoloog dr. Mireille Bekker nam in 2016 het initiatief voor deze nieuwe methode van monitoren. “Ik wilde voor zwangere vrouwen de zorg moderniseren zodat zij alleen naar het ziekenhuis hoeven als dat echt nodig is. Daarom bedacht ik SAFE@Home.” In Luscii vond ze een partner die de innovatieve technologie hiervoor beschikbaar had en een succesvolle samenwerking ging van start. 
In de app kunnen vrouwen vanuit huis zelf hun bloeddruk meten en een vragenlijst invullen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het ziekenhuis. Als één van de waarden buiten de bandbreedte valt, dan krijgt de zorgverlener een seintje. De gynaecoloog of verloskundige kan dan contact opnemen via de app of telefoon om de zwangere vrouw passend advies te geven. De app wordt gecombineerd met een zorgpad van een minimum aantal ziekenhuisbezoeken.
Wetenschappelijk onderzoek
In een recente publicatie in het internationale vaktijdschrift Pregnancy Hypertension worden de resultaten uit de pilotstudie onder 103 patiënten beschreven. Deze studie toonde minder poli bezoeken, minder echo’s en minder opnames in verband met hypertensie in de SAFE@Home groep vergeleken met patiënten die reguliere zorg kregen. De zwangerschapsuitkomsten waren gelijk. 
Zowel zwangeren als professionals waren zeer positief over het werken met SAFE@Home, zwangeren geven daarbij ook aan zich veiliger te voelen met deze vorm van monitoring. Bekker: “Via SAFE@Home kunnen we het welzijn van patiënten beter volgen. Dit maakt adequaat ingrijpen mogelijk waarbij we onnodig ziekenhuisbezoek, diagnostiek en waarschijnlijk zelfs opnames kunnen voorkomen.”
Vervolgstudie SAFE@Home II 
Na een eerste pilotstudie start de vervolgstudie SAFE@Home II in oktober, meerdere  ziekenhuizen kunnen deelnemen aan het programma. Bekker: “Hiermee krijgen we goed inzicht in aspecten rondom opschaling en implementatie, evenals het effect op de medische uitkomsten. Ook zien we dat sinds de COVID-19 pandemie dat er een extra noodzaak is gekomen voor ‘de juiste zorg op de juiste plaats’ en telemonitoring zoals SAFE@Home draagt hieraan bij”. Stichting Preventie Vroegdiagnostiek en e-Health en Health Holland, een programma van de Topsector Life Science en Health, stellen hiervoor een onderzoek- en ontwikkelsubsidie beschikbaar. Het UMC Utrecht coördineert de studie.
Jeroen Bosch Ziekenhuis eerste deelnemer
Dr. Jacques Dirken, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, licht de deelname van SAFE@Home in het Jeroen Bosch Ziekenhuis toe. “Net als in Utrecht werkten we al met CTG (hartfilmpje) op afstand om de baby in de buik in de gaten te houden, met SAFE@Home kunnen we ook de bloeddruk van de moeder monitoren. Dit zijn twee belangrijke parameters om een zwangerschap te volgen en dat kan nu beiden vanuit huis. Dat is een fantastische innovatie, waardoor we sneller kunnen anticiperen op mogelijke complicaties en zwangeren minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen.”
Gynaecoloog Dirken verwacht dat ongeveer 50 patiënten vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de studie zullen deelnemen. Met het implementeren van deze moderne zorg komt er ook meer regie te liggen bij de patiënt. “Doordat zwangeren nu regelmatig hun bloeddruk gaan meten en een vragenlijst invullen, leren ze beter inschatten wat deze waarden betekenen. Door dit inzicht verwacht ik dat ze actiever betrokken zijn bij hun zwangerschap en de zorg daaromheen.”
Innovatie borgen in het ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis waar opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie hand in hand gaan. Zo heeft het ziekenhuis, net als het UMC Utrecht, er voor gekozen om voor alle afdelingen een digitaal zorgpad te ontwikkelen met behulp van de Luscii app. Het innovatieteam binnen het ziekenhuis speelt een belangrijke rol, om de technologie in het zorgpad en de manier van werken te borgen. Dirken: “Het is een leuk en uitdagend leerproces om met de nieuwste technologieën te werken, maar ook noodzakelijk om in de toekomst goede zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen.”
Wilt u als ziekenhuis ook deelnemen aan de SAFE@HOME II studie? 
Neem dan contact op met de coördinerend arts-onderzoeker Maaike Stadhouders via safeathome@umcutrecht.nl

Daan Dohmen Professor Digitale Transformatie in de Zorg

Luscii oprichter en CEO Daan Dohmen is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. In deze nieuwe rol zal Daan een sturende rol spelen in de ontwikkeling van onderzoek naar de effecten en implementatiemethoden van digitale zorg. 

Daan is natuurlijk vooral bekend als ondernemer, maar hij promoveerde ook cum laude op een studie naar e-health implementatie en is sindsdien altijd actief gebleven binnen de wetenschap. Prof. Dr. Ir. Dohmen is dan ook dolblij met zijn benoeming, vooral omdat het om een urgent thema gaat waar hij zich al decennia lang mee bezig houdt.

Proactieve patiënten

Dohmen: ‘Onze gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Almaar stijgende zorgkosten en een toenemend tekort aan gekwalificeerde zorgverleners zijn ons voorland als we niet wezenlijk veranderen. Digitale zorg kan die verandering mede mogelijk maken, maar dat vereist meer dan alleen de inzet van leuke apps of slimme techniek. Het gaat erom dat de opkomst van technologie leidt tot een veel proactievere rol van burgers en patiënten in de zorg.’ 

De noodzaak van transitie

Volgens Daan is een transitie nodig van een productiemodel waarin alles erop is gericht zorg planmatig te leveren naar een ‘on demand model’ waarin de patiënt meer verantwoordelijkheid neemt. Wel is de zekerheid nodig dat medische ondersteuning op het juiste moment beschikbaar is voor wie dat nodig heeft. Juist daar kan digitale technologie een doorslaggevende rol spelen. 

Onderzoek en leiderschap

Bestaande organisatiestructuren moeten daarvoor wel worden doorbroken. Anders  komt digitale zorg ‘bovenop’ het thans bestaande zorgaanbod. De broodnodige transitie vraagt dan ook om meer kennis over effecten van digitale zorg en om nieuwe samenwerkingsvormen en een adaptieve innovatiecultuur. Dit kan worden vormgegeven door nieuw leiderschap en bekostigingsmodellen, bij zowel ondernemers als bestaande en nieuwe zorgaanbieders. 

Stichting VEROZ

De bijzondere leerstoel is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. De stichting verenigt ondernemers in de zorg en heeft de ambitie om bij te dragen aan zorgvernieuwing door middel van onderzoek en onderwijs. In samenwerking met de Open Universiteit is deze ambitie nu concreet vormgegeven met de instelling van deze leerstoel en de inrichting van een MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship. De nieuwe opleiding zal in November 2020 van start gaan.

 

Koningin Máxima brengt werkbezoek aan OLVG in het kader van het digitale ziekenhuis

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 26 mei een werkbezoek gebracht in het kader van de digitale transformatie die de ziekenhuiszorg ondergaat in tijden van corona. Het bezoek vond plaats in OLVG in Amsterdam.    

Door de uitbraak van COVID-19 heeft OLVG ingezet op verdere digitalisering van de zorg om patiënten en hun naasten zo goed mogelijk op afstand te kunnen ondersteunen.  

Eén van de initiatieven van OLVG is De Corona Check die samen met Luscii is ontwikkeld, oorspronkelijk voor niet-corona gerelateerde zorg. Met De Corona Check app is het mogelijk dagelijks gezondheidsgegevens door te geven via een smartphone of tablet. De app vraagt naar symptomen en biedt online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus. Deze klachten worden door een medisch team beoordeeld. Als het nodig is, wordt door een zorgverlener uit dit team binnen 24 uur telefonisch contact opgenomen. Inmiddels is De Corona Check is samen met partnerziekenhuizen en regionale huisartsen landelijk uitgerold. Meer dan 160.000 mensen maken gebruik van deze digitale ondersteuning.  

Koningin Máxima sprak in het medisch regiecentrum met medewerkers van het medische team. Artsen en verpleegkundigen uit het team gaven uitleg over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Ook mensen die gebruik hebben gemaakt van de app waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Medische en technische experts uit het projectteam gingen in op hoe de dienst in een korte tijd samen met partnerziekenhuizen en huisartsen landelijk is opgeschaald. Ook werd toegelicht welke plannen er zijn om de app verder uit te breiden, ook voor reguliere, niet-coronagerelateerde zorg.  

Koningin Máxima kreeg in dit kader tenslotte een demonstratie van de ‘DigiPoli’ cardiologie. Patiënten kunnen via de Luscii DigiPoli app zelf hartklachten bijhouden en vragen stellen. Wanneer nodig, is er via de app direct verbinding met het medisch team in OLVG en kan een afspraak worden gemaakt voor vervolgonderzoek op de poli. Hiermee worden artsen, verpleegkundigen en patiënten in het OLVG Hartcentrum digitaal ondersteund bij de opstart van de reguliere, non-COVID-zorg.   

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

Luscii is als partner van het OLVG trots dat Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens haar werkbezoek de Luscii app heeft gezien. Luscii oprichters Daan Dohmen en Ronald Scheffer waren met Luscii-collega’s  Ruben de Neef (verantwoordelijk voor implementaties) en Rik van den Brule (tech-lead) aanwezig om samen met de medische experts van OLVG toelichting te geven en vragen van Hare Majesteit te beantwoorden.

 

Hoe Ghana de Luscii app inzet tegen Corona

Ghana heeft momenteel ruim 5000 bevestigde besmettingen met het corona virus. Om de situatie beheersbaar te houden zet het Afrikaanse land de Luscii app in om mensen met klachten op afstand te begeleiden. 

 

Maxwell Antwi is gynaecoloog en sinds 2012 staflid van PharmAccess, een stichting die goede gezondheidszorg breed toegankelijk wil maken in Afrika. In het universitaire ziekenhuis in Accra, waar hij werkt, zijn ten tijde van het interview twintig Covid-19 patiënten opgenomen. Enkelen liggen aan de beademing. Het ziekenhuis is vanuit de overheid aangewezen als het expertise centrum. 

‘Ghana had aanvankelijk een lockdown’, vertelt Antwi, ‘maar die is inmiddels opgeheven. Samenkomsten van grote groepen mensen zijn nog wel verboden. Het betekent dat scholen, kerken en restaurants nog steeds gesloten zijn. Er wordt veel getest en de sterfte onder besmette mensen ligt onder de 1%. We doen het dus goed in vergelijking met andere landen.’

Begeleiding op afstand

Antwi is coördinator van Covid Connect, de Ghanese variant van De Corona Check die in Nederland zo succesvol is. Met de app kunnen mensen dagelijkse gegevens over hun gezondheid doorgeven. Een medisch team in het universitaire ziekenhuis in Accra beoordeelt de klachten en neemt contact op als dat nodig is. Gebruikers ontvangen dan gezondheidsadvies of worden doorverwezen naar een testlocatie of het ziekenhuis. 

De Nederlander Kees van Lede nam het initiatief om de Luscii app naar Afrika te halen. Hij werkt voor CarePay, een partner van PharmAccess die Afrikaanse burgers via hun telefoon geld laat sparen voor de financiering van zorg. Als geen ander weet hij hoe wijd verbreid mobiele telefoons in Afrika zijn. Toen hij las over De Corona Check in Nederland zag hij meteen mogelijkheden. 

Twee weken na het eerste contact met Luscii was Covid Connect actief in Ghana. Een opmerkelijke prestatie, vooral omdat er nogal wat moest gebeuren: het inrichten van een medisch service centrum, het trainen van medisch personeel in de begeleiding op afstand en het vertalen van alle protocollen naar de Ghanese situatie. Zelfs het programma in de app zelf moest worden aangepast. Zo is het in Ghana voor gebruikers mogelijk om lichaamstemperatuur in te schatten omdat niet iedereen een thermometer heeft. 

Maxwell Antwi ziet de snelle start vooral als een teamprestatie. ‘Ik had een makkelijke rol als coördinator tussen PharmAccess, het ziekenhuis en het ministerie van gezondheidszorg. Het enthousiasme was groot bij alle partijen. En alle artsen wilden meedoen. We moesten zelfs selecteren! Op het service centrum zijn altijd vijf artsen aanwezig. In totaal zijn veertig artsen getraind om mensen op afstand te begeleiden.’ 

via sms

Luscii | LinkedInCovid Connect beschikbaar voor twee miljoen Ghanezen. De app doet het nu alleen op moderne Android en Apple software, maar de bedoeling is dat de dienst binnenkort ook via SMS te gebruiken is. ‘Vrijwel iedereen heeft toegang tot een mobiele telefoon in Ghana’, verklaart Antwi, ‘maar moderne smartphones zijn minder wijd verbreid. Als we onze dienst ook via sms aan kunnen bieden zijn we in staat om veel meer mensen bij te staan. En na de corona epidemie kunnen we het platform van Luscii gebruiken voor andere ziektebeelden. We leren momenteel heel veel.’

Hoe de toekomst eruit ziet weet Antwi niet. ‘Het is een nieuw virus, dus hoe het zich verspreidt blijft gissen. Ik verwacht zo’n 6000 besmettingen tijdens de piek rond juni. Ik denk niet dat het zo erg wordt als in de VS, Europa of China. We hebben een jonge bevolking en het ministerie van gezondheidszorg is een enorme steun voor artsen en verpleegkundigen.’

Luscii helpt Brits ziekenhuis razendsnel met thuismeten

‘Twee weken na telefoontje zijn eerste patiënten aangesloten’

Het Verenigd Koninkrijk verkeert in een lockdown vanwege de corona crisis. Kwetsbare mensen, zoals patiënten met COPD, moeten zich zelfs extra afzonderen. Dat brengt hen in een lastig pakket. Want hoe blijf je, geïsoleerd in je eigen huis, in beeld bij je vaste zorgverleners? Thuismeten biedt uitkomst en Luscii helpt ziekenhuizen in nood snel op weg. 

De lessen van Corona check

Rob Brougham is managing director van Luscii in Engeland. Sinds zijn aantreden in 2019 is hij met tientallen zorgorganisaties binnen de NHS in gesprek over de mogelijkheden van thuismeten met Luscii. Sunderland was het eerste district dat daadwerkelijk startte met telebegeleiding. Een proces dat maanden in beslag nam. Maar corona maakt alles anders. 

‘We kunnen nu veel sneller handelen’, vertelt Rob. ‘Dat lieten we in Nederland al zien met Corona Check, de app die het Amsterdamse OLVG ziekenhuis samen met Luscii binnen een week ontwikkelde, en al door ruim 100,000 mensen gebruikt wordt in binnen en buitenland. Met de geleerde lessen kunnen we nu ook bestaande programma’s versneld implementeren, vooral in ziekenhuizen die daar zelf ook de noodzaak van inzien.’

Het Royal Hospital in Worcester

Als voorbeeld noemt Rob het Royal Hospital in Worcester, dat onderdeel is van de NHS regio Herefordshire and Worcestershire, vlakbij de grens van Wales. ‘We waren al enige tijd in gesprek over de mogelijkheden die thuismeten biedt, maar vanwege de corona crisis belden ze met spoed. Hoe snel kunnen we starten? Binnen twee weken na dat telefoontje zijn de eerste COPD patiënten aangesloten op de Luscii app. 

Het ziekenhuis behandelt zo’n 1.300 COPD patiënten. De bedoeling is dat een meerderheid gebruik gaat maken van de Luscii app. Patiënten monitoren met behulp van de app hun eigen welzijn. Wanneer zij achteruitgaan waarschuwt Luscii automatisch de juiste zorgverlener. Met een beeldverbinding is dan direct contact mogelijk. Ondanks de lockdown blijven mensen op deze manier goed in beeld van hun zorgverleners. 

Elkaar helpen

Gezien de nood van een hoop kwetsbare mensen hoopt Rob dat meer ziekenhuizen contact met hem opnemen. ‘We hebben betrouwbare technologie die al miljoenen thuismetingen heeft verwerkt en kunnen echt snel schakelen. En voor een torenhoge rekening hoeven ziekenhuizen niet bang te zijn. We hebben een versimpeld en betaalbaar contract klaarliggen. In tijden van crisis moet je gewoon klaar staan om elkaar helpen.’

In onderstaande video ziet u Luscii in de dagelijkse NHS praktijk: 

OLVG biedt samen met Luscii corona begeleiding op afstand

Heel Nederland maakt zich zorgen over het coronavirus. Huisartsen en ziekenhuizen worden overspoeld met vragen. Daarom ontwikkelde het Amsterdamse OLVG ziekenhuis samen met Luscii in enkele dagen tijd een virtuele begeleidingstool. Zonder contract, zonder winstoogmerk, gewoon op basis van vertrouwen.

Ruim 33.000 dagelijkse gebruikers

Met OLVG corona check kunnen mensen eenvoudig gezondheidsgegevens doorgeven via een aangepaste versie van de Luscii app. Bijvoorbeeld of zij hoesten, kortademig zijn en koorts hebben. Als een meting daar aanleiding toe geeft waarschuwt de app deskundigen op het regiecentrum in het OLVG. Indien nodig nemen deskundigen contact op via messaging of telefoon. Inmiddels hebben meer dan 41.000 mensen de app gedownload en maken ruim 33.000 mensen dagelijks actief gebruik van de dienst.

Steeds breder beschikbaar

OLVG corona check was in eerste instantie bedoeld voor volwassen inwoners van Groot-Amsterdam met gezondheidsproblemen die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt. Vanwege het succes komt de dienst breder beschikbaar. Almere, Zaanstad en Zwanenburg mogen er vanaf dinsdag 24 maart gebruik van maken. Later volgen andere regio’s en – zeer waarschijnlijk – ook andere landen.

Kijk voor aanmelden en meer informatie op: https://luscii.com/nl/corona-virus/                                                             

RCT naar inzet Luscii bij COPD-patiënten

Ziekenhuis, zorgverzekeraar en Luscii doen samen wetenschappelijk onderzoek

In welke mate leidt thuismeten met Luscii daadwerkelijk tot meer zelfregie, betere kwaliteit van leven en minder zorgkosten? Voor mensen met COPD wordt dit nu onderzocht middel een Randomised Controlled Trial. Een samenwerking tussen Zilveren Kruis, het Deventer Ziekenhuis en Luscii zelf maakt dit mogelijk.

Onderzoeksinitiator en longarts Karin Groenewegen van het Deventer Ziekenhuis ontvangt van patiënten veel positieve reacties over thuismeten. ‘Het Deventer Ziekenhuis volgt COPD- patiënten al een tijdje en patiënten vinden het fijn dat er op afstand altijd iemand meekijkt en patiënten zo inzicht krijgen in hun waardes. We staan open voor nieuwe vormen van zorg, maar het is wel belangrijk dat het nut ervan wetenschappelijk wordt onderbouwd. En dat we ook weten voor welk doel eHealth kan worden ingezet.’

Bewijs nodig

‘In onze pilot kwamen patiënten nog altijd gewoon voor een artsbezoek naar het ziekenhuis. Wat je eigenlijk wilt met thuismeten, is dat patiënten zelflerend worden. Dat ze hun eigen gegevens zien en meer inzicht krijgen in hun ziekte en wat ze zelf kunnen doen om beter te worden. Pas dan heeft eHealth echt zin’, benadrukt Karin Groenewegen. ‘Dan hoeven mensen minder naar het ziekenhuis te komen, neemt de kwaliteit van leven toe en kunnen zorgkosten mogelijk omlaag.’

Vergelijking

In het onderzoek dat nu gaat lopen, krijgt een aantal patiënten de Luscii-app op hun eigen telefoon of tablet. Daarmee worden meetgegevens bijgehouden (bijvoorbeeld: saturatie, gewicht en beweegpatroon). Door de longverpleegkundige of longarts kan op afstand worden ingegrepen als er veranderingen optreden. Een tweede groep ontvangt gangbare zorg. Na één jaar wordt gekeken in welke mate er verschillen zijn in zelfmanagement en kwaliteit van leven.

Aangenamer

‘We weten dat het zeker voor COPD-patiënten belastend is om naar een ziekenhuis te komen’, licht Daan Dohmen van eHealth-ontwikkelaar Luscii toe. ‘Uit niet-wetenschappelijke evaluaties blijkt dat veel patiënten het gebruik van de Luscii app prettig vinden. Tegelijkertijd is er ook discussie over het medische effect van eHealth. Juist daarom moeten we structureel onderzoeken wat die effecten zijn. Zo kunnen we aannames valideren en het concept doorontwikkelen, bijvoorbeeld door via aanpassingen in de app het zelflerend vermogen van patiënten te vergroten. Hoe kunnen we COPD-patiënten van nuttige informatie voorzien én zorgverleners in staat stellen ook thuis een virtuele vinger aan de pols te houden? Tegelijk past dit naadloos in de geweldige uitdaging waar we landelijk voor staan: met de juiste zorg op de juiste plek de zorg van de toekomst betaalbaar houden.’

Van wachtkamer naar woonkamer

Afbeeldingsresultaat voor olivier gerrits zilveren kruisZorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt het onderzoek. ‘Wij willen samen met Deventer Ziekenhuis en Luscii de zorg dáár brengen waar patiënten die willen ontvangen’, reageert directeur Zorginkoop Olivier Gerrits. ‘Dat wil zeggen: we maken de stap van wachtkamer naar de woonkamer. Met telemonitoring bij COPD-patiënten maken we dat mogelijk voor longpatiënten. Met de inzet van transformatiegelden gaat het ziekenhuis onderzoeken in welke mate eigen regie bijdraagt aan een verbeterde gezondheid. Ons streven is om in 2021 tien procent van de medisch specialistische zorg naar huis te brengen. Dit onderzoek is belangrijk om die stap te kunnen maken.’ 

Jeroen Bosch Ziekenhuis en Luscii maken thuismeten breed inzetbaar

‘Geen pilots meer, maar echte impact’

Onder de noemer ‘Luscii for all’ maken het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en zorginnovator Luscii maken thuismeten beschikbaar voor alle patiënten die daar baat bij hebben. De Luscii app integreert naadloos in het EPD van zorgverleners. Meldingen van Luscii ontvangen artsen en verpleegkundigen dus direct in hun vertrouwde zorgdossier.  

Virtuele vinger aan de pols

Patiënten ontvangen digitale coaching en doen thuis zelf metingen, zoals bloeddruk of gewicht. Daarnaast beantwoorden ze regelmatig een vragenlijst over hun welzijn. Via de Luscii app worden gegevens op een veilige manier gedeeld met het ziekenhuis. Zijn de waarden verontrustend? Dan ontvangt de juiste zorgverlener automatisch een melding in het dossier en is direct contact mogelijk via een beeldverbinding. 

Opschaling

Afbeeldingsresultaat voor janet van kuilenburg jbzHet JBZ startte eind 2018 met een proef voor mensen met COPD en hartfalen. Patiënten die deelnamen voelden zich veilig en ontwikkelden meer ziekte inzicht. De resultaten zijn aanleiding om thuismetingen nu grootschalig en breder in te gaan zetten. Janet van Kuilenburg, cardioloog bij JBZ; “Thuismeten biedt uitkomst voor diverse patiëntgroepen. Zorgverleners houden een virtuele vinger aan de pols, waar je ook bent. Vrijheid als het goed gaat. Extra aandacht en veiligheid als het nodig is. Dat is juiste zorg op de juiste plaats en dat is precies wat we willen voor mensen in onze regio.” 

In eerste instantie worden de projecten bij COPD en Hartfalen opgeschaald. Daarna komen andere vakgroepen aan bod. Meerdere specialismen hebben al plannen ingediend, zoals hematologie en gynaecologie. Zowel patiënten als zorgverleners zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. 

Zelf programma samenstellen

Gerelateerde afbeeldingVoor Daan Dohmen, oprichter en CEO van Luscii, gaat zo een droom in vervulling. “We hebben als team keihard gewerkt om van Luscii een simpel bouwpakket te maken en dat is gelukt. Zorgprofessionals kunnen nu met Luscii zelf hun thuismeet programma samenstellen. Relevante meetwaarden, e-learning op maat, zelfs de algoritmen die tot een melding in het dossier leiden zijn eenvoudig aan te passen. Geen pilots meer, maar echte impact. Dat het JBZ er als eerste mee aan de slag gaat is geweldig.”

Alrijne start met unieke pilot voor thuismeten

Alrijne ziekenhuis, met locaties in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn, begeleidt vanaf 17 december een groep patiënten met hartfalen en COPD op afstand. Patiënten doen thuis zelf metingen via de Luscii app, zoals de bloeddruk, en beantwoorden regelmatig digitaal een vragenlijst over hun welzijn. Bijzonder is dat zorgprofessionals direct in hun elektronisch patiëntendossier (HiX van ChipSoft) een melding ontvangen als de gegevens hiervoor aanleiding geven. Alrijne is het eerste ziekenhuis dat de Luscii app vanaf de start gekoppeld heeft aan het EPD met behulp van Zorgplatform. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid financiert de innovatie.  

Dichter bij de patiënt

Afbeeldingsresultaat voor petra van pol cardioloog Artsen en verpleegkundigen zijn enthousiast. ‘Zorg was altijd in het ziekenhuis’ vertelt cardioloog Petra van Pol. ‘Thuismeten brengt ons dichter bij het huis van de patiënt. Tegelijkertijd kunnen we efficiënter zorg verlenen. Juist omdat iedereen goed in zicht is hoeven stabiele patiënten minder vaak langs te komen. Zo krijgen we meer tijd voor mensen die onze aandacht hard nodig hebben.’

 

‘Doordat patiënten nu zelf meten verwachten we dat zij meer inzicht krijgen in hun symptomen’, vult Karin van der Hoeven aan. De verpleegkundige en teamleider van de polikliniek Longgeneeskunde ziet dat dit nog vaak ontbreekt. ‘Dat hoestje gaat vanzelf wel over denken mensen, terwijl juist dat voor ons een signaal is  om in te grijpen. Het zou mooi zijn als we op deze manier opnames kunnen voorkomen.’

Stijgende zorgvraag

Afbeeldingsresultaat voor jorne grolleman alrijneJorne Grolleman, programmamanager online services in Alrijne, is blij dat thuismeten nu echt van start gaat. ‘Meer zicht op de thuissituatie leidt tot betere zorg, maar het helpt ook om de stijgende zorgvraag op te vangen. Dit is een prachtig voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek.’

Grolleman benadrukt hoe cruciaal de integratie in HiX is. ‘We hebben ooit een eHealth project gehad zonder koppeling. Maar dat werd als tijdrovend ervaren door artsen en verpleegkundigen. Daarom hebben we direct Zorgplatform aangeschaft, waar Luscii al een bewezen koppeling mee had gemaakt. De samenwerking tussen onze technici en ChipSoft verliep prima.’

Boaz Pollé, Zorgplatform consultant bij ChipSoft, deelt die visie: ‘Alrijne is het eerste ziekenhuis dat twee Luscii-programma’s koppelt via Zorgplatform. Dat is een enorm mooie stap. Doordat meldingen van Luscii direct in het patiëntendossier komen, wordt het uitwisselen van gegevens geïntegreerd in het dagelijks werkproces van de zorgverlener. Zo dragen we bij aan een optimale behandeling van de patiënt.

Financiering via transformatiegelden

De integratie van Luscii in HiX is gefinancierd met transformatiegelden, die bedoeld zijn om innovatie te stimuleren. Marieke Pronk, senior zorginkoper bij Zorg en Zekerheid is dan ook enthousiast over de stappen die Alrijne maakt op het gebied van eHealth. ‘De polikliniek houdt nu een virtuele vinger aan de pols. Dat geeft thuis vertrouwen en rust. Bovendien hoeven mantelzorgers en patiënten minder vaak naar het ziekenhuis.’

Blij met tijdswinst

Gitta Groenenboom, implementatie specialist bij Luscii, is vooral blij dat artsen en verpleegkundigen de Luscii app gewoon vanuit HiX kunnen gebruiken. ‘Luscii wil het leven van zorgprofessionals aangenamer maken. Dat onze app integreert in het vertrouwde zorgdossier van Alrijne past in die visie.’

Thuismeten met Luscii start met een pilot van zes maanden. In die periode worden 25 COPD-patiënten en 25 mensen met hartfalen op afstand begeleid. Daarna wordt besloten of meer mensen gebruiken kunnen maken van de dienst.

.Afbeeldingsresultaat voor Alrijne ziekenhuis     Gerelateerde afbeelding .    .Afbeeldingsresultaat voor zorg en zekerheid Afbeeldingsresultaat voor luscii

Wat ziekenhuizen van Albert Heijn kunnen leren

Albert Heijn heeft haar clientèle met de zelfscankassa zelfredzaam gemaakt. Zodoende kan de grootgrutter meer klanten helpen met hetzelfde personeelsaanbod. Dat is precies wat Luscii beoogt in de zorgsector: patiënten zelfredzaam maken, zodat binnen ziekenhuizen ruimte ontstaat voor de toenemende vraag. 

Nog niet zo lang geleden stonden er lange rijen bij de kassa van de Albert Heijn XL. En helemaal achteraan de rij stond ik, met mijn mandje vol bonusaanbiedingen, oogcontact zoekend met de servicebalie. Mag er alsjeblieft een kassa bij? Voor de caissières zal het ook geen pretje zijn geweest. Hoge werkdruk en klanten die vanwege het lange wachten niet altijd even prettig in de omgang waren. 

Maar toen deed de zelfscankassa haar intrede. In het begin was dat wennen. Sommige klanten liepen er in een grote boog omheen. Anderen waagden zich eraan. Zelf barcodes scannen, maar waar zit de code eigenlijk? Je zag mensen soms minuten lang zoeken. En moet ik echt zelf mijn groente en fruit wegen? Medewerkers kregen het aanvankelijk drukker. Het kostte tijd om klanten wegwijs te maken met het nieuwe systeem. Maar inmiddels is de rust in de Albert Heijn wedergekeerd. 

De rijen bij de kassa zijn verdwenen. Caissières nemen weer de tijd voor een praatje met de vaak wat oudere mensen die nog graag afrekenen op de traditionele manier. Bij de zelfscankassa zijn klanten routineus aan de slag. Ze weten inmiddels precies waar de code van hun favoriete producten zit. Scannen, afrekenen en door. Soms lukt het even niet, maar dan is er altijd wel een medewerker die de klant snel uit de brand helpt. De druk op het personeel is flink afgenomen. 

De rijen bij de kassa van de Albert Heijn, zoals ze er vroeger stonden, doen me aan de volle wachtkamers in het ziekenhuis denken. De bijna standaard mededeling op het scherm: ‘Het spreekuur loopt veertig minuten uit’. En nee, er kan geen dokter of verpleegkundige bij. Onder druk van de vergrijzing zal de wachtkamer nog voller stromen en de wachttijd verder oplopen. Wat het ziekenhuis nodig heeft is haar eigen zelfscankassa. Een nieuwe manier van zorg verlenen die patiënten meer zelfredzaam maakt. Luscii wil daarbij helpen.

In het ziekenhuis komen veel mensen voor controle. De bloeddruk wordt gemeten, de pols, het gewicht. De arts of verpleegkundige vraagt naar het welbevinden en tot slot volgen nog wat adviezen als het gaat om leefstijl. Met hulp van de Luscii app nemen patiënten deze handelingen over van zorgprofessionals. In de Albert Heijn scannen mensen nu zelf hun brood, melk en pastasalade. Met hulp van de Luscii app meten patiënten thuis zelf hun bloeddruk, pols en gewicht. Ook hun welbevinden kunnen zij prima via de app delen met hun zorgverleners. Luscii plaatst de waarden direct in het elektronische zorgdossier. Professionals hebben er nauwelijks omkijken naar. Behalve als de waarden verontrustend zijn. Dan ontvangt de juiste zorgverlener meteen een melding. Indien nodig is direct contact mogelijk middels een haarscherpe beeldverbinding. De behandeling kan direct worden aangepast.   

En de coaching dan? En het leefstijladvies? De Luscii app biedt toegankelijke e-learning op maat. Beeldbellen geeft handvatten voor persoonlijke begeleiding op momenten dat het ertoe doet. Patiënten hoeven daardoor veel minder naar het ziekenhuis, maar professionals houden wel een digitale vinger aan de pols mocht het thuis onverhoopt niet goed gaan. 

Albert Heijn heeft flink geïnvesteerd in zelfscankassa’s. Zowel klanten als medewerkers moesten er aan wennen. Maar inmiddels is iedereen er blij mee. Zelfs de mensen voor wie het allemaal iets te modern is. De klassieke caissière heeft immers weer tijd voor een praatje. Laten we hopen dat dit binnenkort ook weer voor de arts en de verpleegkundige geldt. 

Luscii en Indiveo slaan handen ineen voor zelfmanagement

Interactieve educatie nieuwe standaard bij patiëntvoorlichting

De voorlichtingsvideo’s en animaties van Indiveo zijn vanaf nu ook te vinden in de Luscii app voor telebegeleiding. Zo leren patiënten op een toegankelijke manier omgaan met hun ziekte. De samenwerking tussen Luscii en Indiveo brengt mogelijkheden voor zelfmanagement naar een hoger niveau.

Indiveo

Longarts Ralph Koppers uit het Medisch Centrum Leeuwarden stoorde zich aan de patiëntenfolders vol algemene informatie en lange lappen tekst. Om dat te veranderen richtte hij samen met ontwerper Edwin de Boer Indiveo op. In de vorm van zogenaamde Divi’s bieden zij toegankelijke en op maat gemaakte patiëntinformatie met beeld en geluid. Er zijn al meer dan 30.000 patiënten via Indiveo voorgelicht. “We zien dat mensen door onze informatievoorziening minder onzeker zijn over wat er gaat gebeuren”, aldus de longarts.

 

 

Educatie via de Luscii app

De Luscii app wordt inmiddels in bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen ingezet. De app biedt drie hoofdfuncties om patiënten op afstand te begeleiden: thuismeten, educatie en contact. “Wij wilden ons educatieve deel moderniseren maar alleen met de allerbeste gebruikservaring“ zegt dr. Joris Janssen, Head of Product bij Luscii. “Cid Berger, commercieel directeur bij Zorgverzekeraar De Friesland, bracht ons met Indiveo in contact. Zij hadden via hun stichting de totstandkoming van meerdere Divi’s gefinancierd en zagen mooie synergie.”

Elkaar versterken

Luscii heeft als doel patiënten te begeleiden naar zelfstandigheid. “Zelfmanagement is daarbij cruciaal”, benadrukt Joris. “Door Indiveo te integreren in Luscii is dit op een heel moderne wijze mogelijk. Op maat gemaakte informatie is direct zichtbaar in de app. En we ontwikkelen gezamenlijk ​Kennisbiites​. Dat zijn korte, interactieve vragenlijsten die patiënten digitaal coachen bij alledaagse situaties. Beweging, voeding, het in stand houden van je netwerk; het komt allemaal aan de orde in de ​Kennisbiites.​ Ook longarts Ralph Koppers is daar enthousiast over. “Op deze wijze kunnen we onze Divi’s nog breder inzetten en uitbouwen.”

1 app voor elk ziektebeeld

De integratie van Luscii en Indiveo is gestart voor mensen met COPD. Maar daar stopt het niet. Er zijn Divi’s voor vele specialismen en ook Luscii is al in allerlei vakgroepen inzetbaar. De samenwerking is een mooi voorbeeld hoe Nederlandse bedrijven elkaar versterken.

Meer informatie: ​www.luscii.com/zelfmanagement

‘Ineens wilden cliënten een selfie met me maken’

Hoe houden we de zorgsector toekomstbestendig? Luscii laat professionals aan het woord die onderdeel zijn van de oplossing. Vandaag praten we met verpleegkundige Tommie Niessen. Zijn verhalen over zorg bereiken een breed publiek en plaatsen de sector in een zeer positief daglicht. Maar hij vindt wel dat werkgevers beter voor hun medewerkers mogen zorgen. 

Wat is er zo mooi aan het vak?

‘Als tiener heb ik allerlei opleidingen geprobeerd. Marketing, ict, maar ik voelde me nergens echt thuis. Omdat ik toch een inkomen nodig had ben ik als huishoudelijke hulp gaan werken, en merkte dat ik vaak een klik met ouderen heb. Het leek mijn moeder daarom een goed idee als ik de opleiding tot ziekenverzorgende zou gaan doen. Tijdens mijn eerste stage leerde ik een oude man kennen die me aan mijn overleden opa deed denken. Ik kon het goed met de man vinden. Hij woonde in een wat vervallen huis met bruine meubels en kale muren. Om de boel wat op te vrolijken heb ik hem de schilderijen van mijn overleden opa gegeven. Hij was blij, maar ik ook: eindelijk had ik de juiste richting gevonden. Toen ik eenmaal ziekenverzorgende was heb ik daarom ook nog de verpleegkunde opleiding gedaan.

In de zorg kun je op een heel directe en persoonlijke manier iets voor iemand betekenen. Of je nu emotionele steun geeft, of een steunkous aantrekt maakt wat dat betreft niet uit. Het geeft voldoening om iets voor een ander te doen, dan is het toch mooi als je daar je werk van maakt? Ik vraag me trouwens af of mijn patiënten beseffen wat ze voor mij betekenen. Hun levenservaring is voor mij vaak een soort boekenkast waarin ik terecht kom.’ 

Het lukt je heel goed om je ervaringen over te brengen in verhalen, hoe doe je dat? 

‘Verhalen schrijven deed ik altijd al, maar ik ben er wel in gegroeid. Ik vind taal gewoon super gaaf. Ik lees ook graag. Mijn verhalen gaan doorgaans over heel kleine dingen. En de manier waarop je iets overbrengt bepaalt hoe het ontvangen wordt. Mijn opa was vroeger journalist en mijn vader schrijft ook mooie stukjes, al doet hij er weinig mee. Het zit dus wel een beetje in de familie.’  

Ben je verbaasd over je eigen ontwikkeling?

‘Soms denk ik: alles valt op zijn plek. Nu ik ouder ben zie ik in dat de dingen die ik vroeger gedaan heb niet voor niets zijn geweest. Toen ik marketing deed sprak ik vaak voor grote groepen. Op die ervaring bouw ik nu voort. Ict? Ik doe nu veel met social media. Maar verbaasd ben ik niet echt. Dingen gaan zoals ze gaan. Ik heb ook geen idee waar ik over tien jaar sta. Ik zie wel, en dat maakt het leven juist mooi.’ 

Het gebeurt regelmatig dat je mensen inspireert om voor de zorg te kiezen. Hoe voelt dat? 

‘Dat vind ik heel bijzonder. Uiteindelijk maken mensen zelf die keuze, maar als ik daar een steentje aan bij heb mogen dragen is dat super leuk. Maar het is niet mijn doel om mensen naar de zorg toe te lokken. Ik wil gewoon realistische verhalen vertellen. Ik heb weleens een aanbod gehad om voor een mooi bedrag actief mensen richting de zorg te schrijven, maar daar voel ik niks voor. Verhalen schrijven doe ik voor mezelf, ik hou de regie.’ 

Je boek is een groot succes en je geeft regelmatig lezingen. Wat is er voor jou veranderd in je werk? 

‘Ineens wilden cliënten een selfie met me maken. Zulke dingen vind ik wel apart. Mensen krijgen ook een ander beeld van je. Dan ben je plots Helmonder van het jaar. Dat maakt het niet altijd makkelijker. Het afgelopen jaar heb ik mensen met dementie individueel begeleid, dus had ik niet veel met collega’s te maken. Alleen in de groepsapp hoor ik dan vaak: jij bent toch die Tommie? In december ga ik weer in de wijk met collega’s werken en ben wel benieuwd hoe dat gaat. Ik hoop dat ze me gewoon als hun collega Tommie zien. Ik heb er wel over nagedacht om alleen nog maar lezingen te geven, of om docent verpleegkunde te worden, maar dat wil ik nog helemaal niet. Ik voel niet dat ik weg wil van het bed.’ 

Wat moet er wat jou betreft gebeuren om de zorg aantrekkelijk te houden? 

Zorgorganisaties moeten goed voor hun medewerkers zorgen. Dan doen de medewerkers de rest. Daar ben ik van overtuigd. Het begint ermee dat de wensen van zorgverleners meer centraal mogen staan. Wil je alleen nachtdiensten werken? Dan moet dat kunnen. Alleen overdag? Ook goed. Natuurlijk moet er af en toe een concessie worden gedaan, maar dat iedereen alle diensten moet doen is zo achterhaald. Waarom worden zoveel mensen zzp’er? Omdat ze iets missen bij hun organisatie. En meestal is dat de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je werkt.

Het vak is prachtig, daar hoeven we niets aan te veranderen. Maar maak het als werkgever aangenamer. Tijd is wat dat betreft heel belangrijk. Natuurlijk kan ik in tien minuten de steunkousen van meneer Jansen aandoen en zijn ogen druppelen. Dat haal ik makkelijk, maar meneer Janssen heeft dan nauwelijks de ruimte om nog iets te vertellen. Zorg is tegenwoordig zo gericht op productie, en qua bureaucratie zo complex gemaakt met allerlei ingewikkelde geldstromen, dat haalt het menselijk aspect eruit. Naast vrijheid en tijd is waardering belangrijk. Dat schouderklopje van de manager is er meestal wel, maar een hoger salaris en betere secundaire arbeidsvoorwaarden zouden niet misstaan. Waarom krijgen mensen in de zorg bijvoorbeeld niet een gratis zorgverzekering? Dat zou het werk een stuk aantrekkelijker maken.’

Kunnen zorgverleners zelf iets veranderen aan hun werkomstandigheden?  

‘Zorgverleners zorgen slecht voor zichzelf. Ze gaan maar door en willen hun collega’s en patiënten niet in de steek laten. Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot. Zo groot dat ze erdoor in de problemen komen. Mijn vriendin was zwanger, en ik heb haar zelf ziek moeten melden. Het ging gewoon niet meer. Dikke benen enzo. Maar ze wilde perse door tot haar verlof. Ze dacht alleen maar aan haar collega’s en cliënten. Da’s mooi, maar niet mooi als je er zelf aan onderdoor gaat.

Veel van dit soort problemen kunnen we als zorgverleners zelf oplossen. We hebben het altijd over verpleegkundig leiderschap. Maar ik zou ook graag leiderschap zien van verzorgenden en helpenden. Als al deze mensen assertiever worden, en eerder gezamenlijk nee zeggen tegen zaken die opgelegd worden, dan hou je meer grip op je werkomstandigheden. Dat het vooralsnog niet gebeurt, zit toch een beetje in de beroepsgroep zelf. Er wordt onmachtig naar boven gekeken. Zij bepalen toch wel wat wij moeten doen. Maar als je collectief nee zegt tegen een plan dat de werkdruk alleen maar groter maakt ontslaan ze heus niet het hele team. En kijk ook eens om je heen. Welke zaken zijn echt belangrijk, en wat zou er allemaal aan handelingen geschrapt kunnen worden? Met assertiviteit en een kritische blik kunnen teams het werk gezamenlijk ook zelf een stuk aantrekkelijker maken.’

Foto’s van Tommie: Dennis Vloedmans

1