Release notes

Luscii releases

Luscii wordt continu doorontwikkeld. Wij luisteren daarbij zo goed mogelijk naar onze gebruikers. Als er nieuwe functies beschikbaar komen, vermelden wij deze in het geval dat ze merkbare veranderingen betekenen voor onze gebruikers in ons helpcentrum. Bij grote veranderingen, wordt er altijd een bericht gestuurd zodat u vooraf op de hoogte bent.