installatie

iPad installatie voor Luscii

Beste student,

Namens Luscii mag je bij een ziekenhuispatiënt een iPad gebruiksklaar maken voor thuisbegeleiding. Aan jou de belangrijke taak om de iPad te configureren, de benodigde apps te installeren en eventueel geleverde meetapparatuur draadloos te koppelen aan de app. Volg samen met de patiënt onderstaande stappen, leg goed uit hoe alles werkt en het komt helemaal goed.

Voorbereiding:
Heeft de patiënt een saturatiemeter (Oxymeter) ontvangen? Begin dan met het opladen van dit apparaatje. Gebruik hiervoor het bijgeleverde laadkabeltje en de adapter van de iPad. Dan is de batterij al enigszins opgeladen wanneer je hem straks gaat koppelen.

Configureren iPad

  • Laat de patiënt zelf de toegangscode kiezen en gebruik bij de configuratie van de iPad alleen zijn/haar echte gegevens.
  • Maak een Apple ID aan. Gebruik bij voorkeur een nieuw iCloud e-mailadres. Samen met de patiënt kies je een e-mailadres en een wachtwoord. Indien de patiënt al een Apple ID heeft mag je dat ook gebruiken.
  • De patiënt heeft bij levering van de iPad een brief ontvangen. Op de achterzijde van de brief vind je een invulformulier. Het is belangrijk dat je de volgende gegevens duidelijk leesbaar op het invulformulier schrijft: het Apple ID; het bijbehorende wachtwoord; en de toegangscode van de iPad. Vertel de patiënt dat hij het formulier heel goed moet bewaren!n.

Installeren Apps en meetapparatuur

  • Je installeert 2 apps: Luscii contact en Luscii vitals. Log in beide apps in met het e-mailadres dat je via Whatsapp hebt ontvangen van Student aan Huis. Bij inloggen wordt er een code naar dit e-mailadres gezonden. Vraag de patiënt deze code op te zoeken in zijn/haar mailbox en vul de code in.
  • Heeft de patiënt een bloeddrukmeter, weegschaal en/of saturatiemeter ontvangen? Maak deze dan gebruiksklaar en koppel de meetapparatuur aan Luscii vitals door rechtsonder in de app te tikken op “Profiel” en vervolgens op “Apparaten en Apps ”.
  • Zie je in Luscii vitals links onderin bij “Acties” een vragenlijst staan? Laat de patiënt deze dan invullen en versturen. Laat de patiënt vervolgens voor elk ontvangen meetapparaat ook een meting versturen via de app. En leg alsjeblieft geduldig uit hoe het werkt.

Afronding

Wanneer je klaar bent, bel je Luscii op 085 1305 859 om te controleren of de metingen correct zijn binnengekomen en om het beeldbellen te testen. Is alles in orde? Goed gedaan!

Administratie voor Student aan Huis
De afspraken zijn op factuurbasis, dus je vult bij de patiënt thuis alleen de gehele papieren werkbon in o.v.v. Luscii en het test iban-nummer (NL13 TEST 0123 4567 89). Je verwerkt de afspraak in SAH3 ook met het test iban-nummer.