over Luscii

Respect voor professionals. Oog voor de toekomst.

De toenemende werkdruk baart ons zorgen. Er zijn steeds meer patiënten en steeds minder zorgprofessionals. Hoe houden we goede zorg beschikbaar zonder dat artsen en verpleegkundigen er aan onderdoor gaan? Of de uitdaging nu corona, vergrijzing of schaarste op de arbeidsmarkt is: Luscii wil samen met jou werken aan een toekomstbestendige zorgsector.

Zorg. Anywhere, anytime, anyhow.

Het is onze droom dat patienten altijd toegang hebben tot medische ondersteuning als het nodig is, onafhankelijk van tijd en plaats. De inzet van thuismeten, ondersteund door kunstmatige intelligentie maakt dit mogelijk. Patienten zijn actiever betrokken bij hun eigen behandeling. Polibezoek is veel minder nodig. Door vroegsignalering daalt het aantal spoedopnames. Het resultaat is een hogere kwaliteit van zorg en een lagere werkdruk voor zorgprofessionals. 

Een partner met mogelijkheden.

Ons team bestaat vooral uit medische experts en betrokken developers. Samen met ziekenhuizen creëren wij continu nieuwe mogelijkheden om patiënten zelfstandiger te maken en de werkdruk te verlagen. Kiest jouw organisatie ook voor Luscii? Dan krijg je niet één oplossing voor één ziektebeeld. Je krijgt een partner die je op weg helpt om thuismeten ziekenhuisbreed in te zetten en door te ontwikkelen.

Onze naam. Een eerbetoon aan een inspirerende vrouw.

Thuismeten levert betrouwbare trends op, maar dat hebben we niet zelf bedacht. Florence Nightingale was de eerste die de waarde inzag van continue monitoring. Als statisticus ontdekte ze dat vitale functies het best te beoordelen zijn in een grafiek. In het Latijn betekent Nightingale “Luscinia”. Daar is Luscii van afgeleid. Onze naam is een eerbetoon aan de vrouw die zorg revolutionair verbeterde.

Toonaangevend in Europa en Afrika.

Onze app verzorgde al meer dan 15 miljoen virtuele zorgmomenten. Luscii vormt dan ook het fundament onder succesvolle eHealth programma’s van ziekenhuizen in Europa en Afrika. De Corona Check, HartWachtSafe@HomeCopd Inbeeld. Zij gebruiken allemaal de technologie van Luscii. Net als NHS All together better, Centric Health Ierland, Sahlgrenska in Zweden en CovidConnect in Ghana, Kenia en Nigeria. .

Luscii COPD en Hartfalen

Luscii COPD en Hartfalen
Luscii is bekend van projecten als COPD In Beeld, Hartwacht en Isala longen die met de Luscii app werken. Verzekeraars ondersteunen het. Zoals Zilveren Kruis.

Luscii kwetsbare ouderen

Luscii kwetsbare ouderen
In de NHS zet men Luscii in voor kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen met als doel het voorkomen van onnodig ziekenhuis bezoek of opnames.

Luscii for all

Luscii for all
Veel ziekenhuizen kiezen voor “Luscii for all”. Ze zetten Luscii breed in voor oncologie, kindergeneeskunde, chirurgie, orthopedie en andere ziektebeelden.

Icon corona

De Corona Check
Tijdens de corona crisis ontwikkelde Luscii met OLVG en 14 andere ziekenhuizen een uniek concept om burgers te ondersteunen. In Nederland maar ook in Afrika.

ook in deze lijst? >