OLVG corona check Utrecht en omgeving

UMC OLVG Luscii logo's

Door de uitbraak van het coronavirus neemt de zorgvraag toe. Het UMC Utrecht bereidt zich met zorginstellingen in de regio hierop voor door moderne techniek in te zetten naast de reguliere zorg. Dit doen we onder andere met een app: de OLVG corona check. In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio. U hoeft dus niet naar Amsterdam.

Aanmelden kan onderaan deze pagina. De app is kosteloos en begeleidt de inwoners van de regio Utrecht digitaal bij hun gezondheid ten tijde van het coronavirus. UMC Utrecht werkt voor de corona check samen met OLVG in Amsterdam, het Amsterdamse bedrijf Luscii en de eerste en tweedelijns zorginstellingen in de regio Utrecht. OLVG en Luscii hebben de app ontwikkeld.

Let op! Deze app ondersteunt, maar vervangt niet de gewone zorg via uw huisarts of eerste hulp. Heeft u dringend zorg nodig, ook als u de app gebruikt? Onderneem dan zelf actie en neem contact op met uw huisarts of bel bij spoed 112. Bedenk ook dat uw klachten door iets anders dan het coronavirus kunnen worden veroorzaakt.

Hoe helpt de corona check u?

In de app kunt u dagelijks eenvoudig gezondheidsgegevens doorgeven. Bijvoorbeeld hoeveel u hoest, of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Wij streven ernaar u binnen 48 uur een bericht in de app te sturen. Als er medische reden toe is, streven wij u binnen 24 uur te bellen. Ook kunt u zelf aangeven dat u gebeld wilt worden.

Goed voorbereid

Het UMC Utrecht werkt voor de corona check samen met ziekenhuizen in heel Nederland en met de GGD en huisartsenorganisaties in de regio Utrecht. Zorgverleners van deze ziekenhuizen kunnen met de corona check de gezondheid van grote groepen mensen op afstand volgen. Hiermee verwachten wij beter in te kunnen spelen op de zorgbehoefte in onze regio. Met uw hulp kan ook UMC Utrecht zich dus beter voorbereiden op de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Voor wie is de check?

  • De corona check is momenteel beschikbaar voor alle inwoners van de provincie Utrecht
  • U heeft internet en een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger
  • U heeft een koortsthermometer.
  • U bent 18 jaar of ouder.

Hoe werkt het?

  • Hieronder kunt u zich gratis aanmelden.
  • Als u aan de criteria voldoet, ontvangt u via e-mail instructies om de app Luscii te installeren op uw smartphone of tablet.
  • In de app beantwoordt u dagelijks vragen over uw welzijn. Iedere ochtend om 08.00 sturen wij u een bericht ter herinnering.
  • Uw antwoorden worden geanalyseerd door een medisch team.
  • Als daar aanleiding toe is, wordt binnen 24 uur contact met u opgenomen door een zorgverlener van het medisch deskundig team van de samenwerkende ziekenhuizen.
  • Geven uw ingestuurde waarden geen aanleiding voor telefonisch contact? Dan krijgt u binnen 48 uur een bericht.

Disclaimer

OLVG corona check is in korte tijd ontwikkeld om zo goed mogelijk in te spelen op de situatie rondom het coronavirus in Nederland. We beginnen met een basisversie. De komende weken zullen wij OLVG corona check verder ontwikkelen. OLVG corona check is gestart bij het OLVG in Amsterdam. In samenwerking met regionale partnerziekenhuizen wordt de dienst nu landelijk beschikbaar gemaakt. UMC Utrecht is zo’n partner ziekenhuis. Wij houden ons het recht voor uw deelname te faseren, te stoppen, of nieuwe aanmeldingen te weigeren, bijvoorbeeld als onze capaciteit daarom vraagt.