Meten is weten.
Onderzoek zit in ons DNA.

Creëren van ruimte voor zorg is Luscii’s missie. Dat dit werkt, bewijzen we graag. Met studies naar effecten en validatie van Luscii programma’s met toonaangevend onderzoek.

Elke euro investering in dit platform, levert € 8 besparing aan zorgkosten op.

Investeren in remote patient monitoring met Luscii loont. Zo toont het onderzoek van UMC Utrecht aan. Meer dan 200 patiënten participeerden in de Safe@home studie onder leiding van prof. dr. Mireille Bekker. Wat bleek? Bij Luscii-gebruikers daalden het aantal bezoeken, het aantal ultrasounds en het aantal ligdagen. Dit leverde tijd en een netto-besparing op van bijna 20% (bron).

Elke euro investering in dit platform, levert € 8 besparing aan zorgkosten op.

Alleen op een slimme manier voorkomen we een zorginfarct.

Cijfers over het personeelstekort in de zorg zijn duidelijk. De Sociaal Economische Raad (SER) berekenden dat in 2040 bijna 2x zoveel mensen in de zorg moeten werken als er niets verandert (bron). Maar die arbeidskrachten zijn er helemaal niet.

In 2022 zijn er volgens het Prognosemodel Zorg en Welzijn al 74.000 vacatures (bron). En daar stopt het niet. De uitval onder zorgpersoneel is groot. In 2019 hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers last van burn-outklachten (bron) met de zorgsector in de top 3. Dit in combinatie met de gigantische uitstroom van jaarlijks 150.000 zorgverleners (bron), verergert het probleem.

Alleen op een slimme manier voorkomen we een zorginfarct.

Digitale zorg wordt al lange tijd gezien als hulpmiddel om dit tij te helpen keren. En steeds meer onderzoek toont aan dat dit helpt. In 2020 liet een langlopende studie op onze data de effecten zien van de inzet van Luscii bij patiënten met COPD en hartfalen. Het aantal opnames daalden significant in de hartfalen groep, evenals de kosten als gevolg van minder diagnostiek en minder poli bezoek (bron). Het bleek de eerste in een reeks publicaties die de positieve effecten aantonen.

Tot wel 56% minder tijd nodig van verpleegkundigen. Dus meer tijd voor de patiënt.

Met Luscii worden patiënten niet meer voor standaard controles ingepland, maar komen ze alleen als thuismetingen aangeven dat dit nodig is (bron). In de zorg voor zwangere vrouwen leverde dit veel tijdwinst op. En het helpt ook om tot wel 56% tijd van verpleegkundigen te besparen in delen van de hartzorg, zo bleek in OLVG (interne studie, publicatie pending). In Engeland liet onderzoek door NHS Sunderland zelfs 58% minder SEH bezoek zien onder patiënten met COPD (bron).

Minder bezoek aan poli of spoedeisende hulp. Meer tijd voor de patiënt.

Tot 11 dagen eerder ontslag uit het ziekenhuis. Luscii ontlast de zorg.

Met de Luscii Thuismeten app herstellen patiënten eerder in eigen huis. Dit bleek effectief om opnames te verkorten bij hypertensie (bron) en hartfalen (bron). Tijdens de corona pandemie bleek dit van nog grotere waarde. Virtuele thuisopnames speelden directe capaciteit vrij. Maasstad Ziekenhuis ontsloeg patiënten met Luscii, saturatie-meter en zuurstof gemiddeld 11 dagen eerder (bron). En Antonius Ziekenhuis speelde dankzij inzet van Luscii ruim 6 dagen vrij (bron).

Meer dan 50% besparing door onder andere minder diagnostiek. Luscii is zinnig.

Naast bezoek aan de poli en opnames van patiënten, blijkt ook diagnostiek een belangrijke driver als je kijkt naar zorgconsumptie. UMC Utrecht deed hiernaar onderzoek. Wat bleek? Door inzet van Luscii kwamen patiënten minder naar het ziekenhuis. Naast tijdswinst, resulteerde dat ook in 15% minder diagnostische interventies bij zwangere vrouwen (bron). Ook bij COPD, had minder diagnostiek een belangrijke rol in de reductie van zorgkosten met maar liefst 51% (bron).

Meer ruimte voor diagnostiek. Luscii is zinnige zorg.

Patiëntvriendelijk én beter. Patiënten waarderen Luscii met 4.5*.

Luscii helpt niet alleen om tijd te besparen. Het zorgt ook voor moderne zorg, patiëntvriendelijker. Daar zijn de meeste mensen het over eens. Patiënten waarderen Luscii met 4.5 uit 5 sterren (bron). Jong en oud. En ook kwetsbare patiënten waarderen deze zorg op afstand. In recent onderzoek beveelt 97% van de patiënten de zorg met Luscii aan (bron).

Luscii Medical Developer Conference. Dé plek waar kennis wordt gedeeld.

Op LMDC komen zorgverleners samen. Zij delen hun ervaring, hun studieresultaten en hun verbeterpunten. In 2022 staat LMDC gepland op 13 oktober 2022. Er ook bij zijn? Volg ons op linkedin voor de aankondiging of bekijk vast de video’s van afgelopen jaar.

LMDC21 lezingen van Joost Rigter, Dr. Anneke van Veen (CWZ), Dr. Dorenda van Dijken (OLVG), Dr. Robert Jan Kroezen (Maartenskliniek), Dr. Rachel West & Dr. Tessa Römkes, Shinta Moes (namens Prof. Mireille Bekker, UMC Utrecht), Dr. Robert Riezebos (OLVG), de Luscinia Award en special keynote van Prof. Daan Dohmen.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Maak en onderzoek jij met ons de toekomst?

De kansen voor digitale zorg zijn veelbelovend. Dat laat ons eigen onderzoek zien. Maar daarmee zijn we er niet. We staan pas aan het begin van één van meest revolutionaire veranderingen in de zorg. Dat betekent dat er nog veel meer onderzoek nodig naar de effectiviteit en inzet van Luscii in de dagelijkse zorg. In de Luscii Library vind je daarom al meer dan 40 programma’s inclusief bronnen en reviews. Neem zelf een kijkje of leg contact als jij een idee voor onderzoek hebt!

Publicaties

 1. van den Heuvel JFM, Kariman SS, van Solinge WW, Franx A, Lely AT, Bekker MN. SAFE@HOME – Feasibility study of a telemonitoring platform combining blood pressure and preeclampsia symptoms in pregnancy care. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019 Sep;240:226-231. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.07.012. Epub 2019 Jul 15. PMID: 31330428. Link
 2. Josephus F.M. van den Heuvel, A. Titia Lely, Jolijn J. Huisman, Jaap C.A. Trappenburg, Arie Franx, Mireille N. Bekker, SAFE@HOME: Digital health platform facilitating a new care path for women at increased risk of preeclampsia – A case-control study, Pregnancy Hypertension, Volume 22,2020, Pages 30-36. Link
 3. Jongsma KR, van den Heuvel JFM, Rake J, Bredenoord AL, Bekker MN. User Experiences With and Recommendations for Mobile Health Technology for Hypertensive Disorders of Pregnancy: Mixed Methods Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2020;8(8):e17271. Published 2020 Aug 4. doi:10.2196/17271 . Link
 4. Jorien M.M. van der Burg, N. Ahmad Aziz, Maurits C. Kaptein, Martine J.M. Breteler, Joris H. Janssen, Lisa van Vliet, Daniel Winkeler, Anneke van Anken, Marise J. Kasteleyn, Niels H. Chavannes, Long-term effects of telemonitoring on healthcare usage in patients with heart failure or COPD, Clinical eHealth, Volume 3, 2020, Pages 40-48. Link
 5. Kauw D, Koole MAC, Winter MM, Dohmen DAJ, Tulevski II, Blok S, Somsen GA, Schijven MP, Vriend JWJ, Robbers-Visser D, Mulder BJM, Bouma BJ, Schuuring MJ. Advantages of mobile health in the management of adult patients with congenital heart disease. Int J Med Inform. 2019 Dec;132:104011. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.104011. Epub 2019 Oct 15. PMID: 31654966. Link
 6. Koole, M.A.C., Kauw, D., Winter, M.M., Dohmen, D.A.D., Tulevski, I. I., de Haan, R., Somsen, G.A., Schijven, M.P., Robbers-Visser, D., Mulder, B. J. M., Bouma, B. J., and Schuuring, M. J. (2019). First real-world experience with mobile health telemonitoring in adult patients with congenital heart disease. Neth Hearth J 27: 30-37. Link
 7. Grutters LA, Majoor KI, Mattern ESK, Hardeman JA, van Swol CFP, Vorselaars ADM. Home telemonitoring makes early hospital discharge of COVID-19 patients possible. J Am Med Inform Assoc. 2020 Nov 1;27(11):1825-1827. doi: 10.1093/jamia/ocaa168. PMID: 32667985; PMCID: PMC7454667. Link
 8. Michael C. van Herwerden, Job van Steenkiste, Rachida el Moussaoui, Jan G. den Hollander, Gea Helfrich en Iris J.A.M. Verberk, Thuisbehandeling van covid-19-patiënten met zuurstof en telemonitoring. NED TIJDSCHR GENEESKD. 2021;165:D5740 Link
 9. Josephus F.M. van den Heuvel, Christiaan van Lieshout, Arie Franx, Geert Frederix, Mireille N. Bekker, SAFE@HOME: Cost analysis of a new care pathway including a digital health platform for women at increased risk of preeclampsia, Pregnancy Hypertension, Volume 24, 2021, Pages 118-123. Link
 10. Grutters, L. A., Majoor, K. I., Pol-mattern, E. S. K., Anthonie, J., Franciscus, C., Swol, P. Van, Dore, A., Vorselaars, M., Ki, M., & Esk, P. Home-monitoring reduces hospital stay of COVID- 19 patients. European Respiratory Journal. 2021. doi.org/10.1183/13993003.01871-2021. Link
 11. Goor, H. M. R. Van, Breteler, M. J. M., Loon, K. Van, Hond, T. A. P. De, Reitsma, J. B., Zwart, D. L. M., Kalkman, C. J., & Kaasjager, K. A. H. (2021). Remote Hospital Care for Recovering COVID-19 Patients Using Telemedicine : A Randomised Controlled Trial. Journal of Clinical Medicine. doi.org/10.3390/jcm10245940. Link

Er zijn al 40 Luscii thuismonitoring programma’s. Deze 3 staan nu in de spotlight. Kijk zelf.

Lange termijn covid

Langetermijn COVID

Minder onnodig ziekenhuisbezoek en juiste zorg door juiste zorgverlener op het juiste moment.

Canisius Wilhelmina Hospital

Orthomobi

Orthomobi

Monitoring van patiënten voor en na de operatie, waardoor problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd en aangepakt.

St. Maartenskliniek

Meno Pauze

Menopauze

Monitoring van symptomen voor en na consultatie en het geven van voorlichtingslessen over de overgang.

CWZ