Een stappenplan voor validatie.

Zou het niet geweldig zijn als jouw nieuwe thuismeet programma landelijk of zelfs internationaal toegepast wordt? Stel je de impact voor. Met Luscii kan het. Sterker nog, het is wenselijk dat je digitale zorgpad breed beschikbaar komt voor iedereen die daar baat bij heeft. Maar je moet natuurlijk wel eerst bewijzen dat het meerwaarde heeft. Uiteraard helpen we je op weg.

De status van Luscii Special.

De Luscii Library bevat inmiddels ruim dertig verschillende thuismeet programma’s. Van hartfalen tot menopauze. Een aantal van die programma’s heeft inmiddels de status van Luscii Special bereikt. Andere zijn hard op weg. Luscii Specials zijn digitale zorgpaden die een gestructureerd proces van klinische validatie doorliepen en daarna beschikbaar komen voor alle ziekenhuizen.

De Luscii Library
Twee leden van de Luscii Medical Board

Onze Medical Board beslist.

Onze Medical Board bepaalt of een thuismeet programma voldoet aan de eisen van een Luscii Special. Naast drie Luscii medewerkers die in het bezit zijn van een PhD, bestaat de raad uit medische vertegenwoordigers van ziekenhuizen waar we mee samenwerken. Zo maken onder meer Longarts Anneke van Veen (CWZ) en cardioloog Janet van Kuilenburg (JBZ) onderdeel uit van de Medical Board. 

We stellen strenge eisen.

Voor je nieuwe thuismeet programma de status van Luscii Special krijgt moet je een aantal zaken aantonen: dat je zorgpad veilig is, clinici in de praktijk ondersteunt, een positief effect heeft op zorgconsumptie en de patiënttevredenheid ten goede komt. Daarnaast dient de medisch-ethische commissie je onderzoek goed te keuren en moet ten minste één paper zijn ingediend bij een peer-reviewed tijdschrift.
.

Een patient die een bloedddruk meting doet
Twee doktors die gebruik maken van de Luscii app

Maar we helpen je op weg.

Uiteraard sta je er niet alleen voor. Je kunt voortbouwen op de onderzoeksopzet van je voorgangers en we helpen je bij de dataverzameling en het schrijven van je artikel. Kies je ervoor om met collega’s van andere ziekenhuizen een programma te ontwikkelen en te valideren? Super! Samenwerking is altijd wenselijk, ook als het gaat om onderzoek. 

Loon naar werken.

Als andere ziekenhuizen jouw Luscii Special gebruiken ontvang je 70% van opbrengst. Maar belangrijker is dat je veel meer patiënten bereikt. Safe@home, het thuismeet programma voor vrouwen met zwangerschapshypertensie van gynaecologe Mireille Bekker (UMCU) wordt inmiddels in tien grote ziekenhuizen ingezet. Hoeveel stressvolle en belastende ritjes naar polikliniek scheelt dat wel niet op jaarbasis? De impact van haar werk is enorm. Wie ga jij voorzien van meer kwaliteit van leven?

Een zwangere vrouw die haar bloeddruk meet