Gegevensverwerking in de Thuismeten-applicatie

Laatste versie: 6 december, 2023

Luscii healthtech B.V. (Luscii) is een Nederlands bedrijf. Wij zijn gevestigd aan de Nicolaas Beetsstraat 216 (3511 HG) in Utrecht. Wij hebben een techniek ontwikkeld voor thuismeetapplicaties. Op die manier kunnen zorgverleners hun patiënten en cliënten op afstand monitoren. Wij willen dat goede zorg laagdrempelig beschikbaar is voor iedereen.

Luscii maakt de techniek voor de Thuismeten-applicatie(s) (App(s)). Zorginstellingen nemen onze diensten af. Zij bepalen onder andere welke Apps zij zullen inzetten, voor welke doeleinden zij dit doen, bij welke diagnoses een App wordt ingezet en bij welke drempelwaarden actie moet worden ondernomen door een zorgverlener of de patiënt. Wij leveren de techniek en support en zorgen ervoor dat u de App eenvoudig kunt gebruiken. De zorginstelling stelt vooraf vast voor welke doeleinden zij persoonsgegevens zal gaan verwerken via de App en is verplicht u een Privacyverklaring te tonen.

Wij verwerken persoonsgegevens van gebruikers van onze thuismeetapplicatie(s) (App(s)). Dit kunnen de zorgverleners zijn die de meetresultaten bekijken en analyseren, en natuurlijk de patiënten en cliënten die hun meetresultaten bijhouden in onze Apps. Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers namens de zorginstellingen die de Apps voorschrijven. De zorginstellingen zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen en wij zijn hiervoor verwerker. Wij maken afspraken met de zorginstellingen over de wijze waarop wij namens hen persoonsgegevens verwerken en welke beveiligingsmaatregelen wij nemen.

In onze App kunnen wij namens de zorginstellingen de volgende informatie van gebruikers verwerken: Type gebruiker (patiënt/admin/zorgverlener), voor- en achternaam, geslacht, postcode, geboortedatum, e-mail adres, telefoonnummer, naam zorginstelling en/of zorgverlener die de App heeft voorgeschreven, unieke gebruikersnaam of ID, patiëntennummer, ingangsdatum account, programma, berichten gestuurd via de app (feedback, support), instellingen van de app, metingen en waarden en frequenties daarvan, logging van gebruik (datum en tijdstip inloggen / uitloggen), authenticatie token, IP adres, informatie ten behoeve van push notificaties, type apparaat dat gebruikt wordt (iOS/Android) en versienummer, browser informatie, versie van de App, diagnoses, informatie over aandoeningen en medicatie.

De zorginstelling mag alleen persoonsgegevens via de App verwerken wanneer hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is. In de meeste gevallen kan de grondslag worden gevonden in de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst die de zorginstelling met de cliënt of patiënt heeft. Wanneer dat nodig is kan de zorginstelling ook om toestemming vragen. Wij verwerken de persoonsgegevens in de App namens de zorginstelling en hebben hiervoor geen zelfstandige verwerkingsgrondslag nodig.

De zorginstelling stelt vooraf vast voor welke doeleinden zij persoonsgegevens zal gaan verwerken via de App. Wij hebben hierover geen zeggenschap.

De persoonsgegevens die wij van u in de App verwerken delen wij altijd met uw zorgverlener van de zorginstelling. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden van wie wij diensten afnemen, onze onderaannemers. De onderaannemers aan te merken als ‘sub-verwerkers’. Wij stemmen met de zorginstellingen af welke diensten van derden wij gebruiken. Wij sluiten altijd een sub-verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat deze derden net als wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij hebben met de zorginstelling afgesproken dat wij maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij werken conform ISO 27001:2017, NEN 7510, 7512 and 7513 en Cybersecurity Essentials. 

Wilt u meer weten over de gegevensverwerkingen in de Thuismeten-applicatie? Neem dan contact op met uw zorginstelling. U kunt ook bij uw zorginstelling terecht wanneer u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens wil inroepen. Denk daarbij aan het recht op inzage, het recht om persoonsgegevens aan te vullen en te corrigeren en het recht om persoonsgegevens te verwijderen.