CONNECTING THE DOTS

Nieuw: Luscii Networks

TRANSMURALE ZORG MET ALLE KETENPARTNERS

Slimme, naadloze thuismonitoring in jouw regio

Betere regionale samenwerking… al jaren een belangrijk thema in de zorg, nu zelfs het speerpunt van het IZA. En vanaf nu is dit bereikbaarder dan ooit. Met Luscii Networks bieden we jou dé oplossing voor het vormgeven van thuismonitoring in de regio. In een uniek, persoonlijk zorgnetwerk kun je patiënten - samen met regionale zorgpartners - de allerbeste telebegeleiding en educatie bieden. Zowel patiënt als zorgpartners hebben direct inzicht in alle relevante informatie gedurende het volledige zorgtraject. Zo geven we de patiënt meer regie over zijn eigen zorg en maken deze zorg tegelijk een stuk efficiënter!

lusciii-networks-1
iphone14-screen-nieroperatie
SAMENWERKEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK

Eén gepersonaliseerd zorgnetwerk rond de patiënt

Wij bieden met Luscii Networks als eerste één persoonlijk digitaal zorgnetwerk rond de patiënt met plaats voor alle zorgverleners; van verpleegkundige, medisch specialist en huisarts tot fysiotherapeut en mantelzorger. Alle zorgverleners kijken naar dezelfde data, kunnen patiënten naar elkaar doorverwijzen en informatie met elkaar delen. Efficiënt samenwerken was nog nooit zo eenvoudig.

BEPAAL PER PATIËNT WIE TOEGANG HEEFT

Volledige regie bij jou

Het zorgnetwerk van een patiënt kan veranderen tijdens zijn zorgtraject; nieuwe zorgpartners worden erbij betrokken en/of oude verdwijnen. Bij Luscii Networks bepaal jij wie er toegang kan krijgen tot het dossier van de patient. Dit kan bijvoorbeeld een klinische rol zijn (COPD-verpleegkundige uit je ziekenhuis) of een specifieke zorgverlener (huisarts, fysiotherapeut of wijkverpleegkundige).

luscii-networks-3
luscii-networks-4
PREVENTIE, BEHANDELING EN NAZORG

Zet je patiënt in zijn kracht!

Patiënten kunnen gedurende elke fase van hun patiëntreis thuismonitoring ontvangen, ongeacht of het gaat om preventie, periodieke controles bij chronische aandoeningen of ondersteuning voor en na een operatie. Hierdoor hebben zij en hun omgeving volledig inzicht in hun zorgtraject en ontvangen ze de benodigde informatie op het juiste moment. De betrokkenheid van zorgverleners uit het gepersonaliseerde netwerk varieert afhankelijk van de fase waarin de patiënt zich bevindt. Zo bevorderen we gezamenlijk een betere informatieverstrekking aan de patiënt en vergroten we diens regie over de eigen zorg. Dit leidt tot hogere patiënttevredenheid en lager zorggebruik.

Luscii Networks. Connecting the dots.

luscii-networks-schema
RESULTATEN VAN PILOT BINNENKORT BESCHIKBAAR

Mogen we je op de hoogte houden?

Op dit moment zijn we bezig met verschillende regio's om onze eerste ervaringen met Luscii Networks op te doen. De resultaten hiervan zullen we met jullie delen. In het tweede kwartaal van 2024 zal Luscii Networks breder beschikbaar worden. Als je meer informatie wilt over Luscii Networks of als je alvast de eerste stappen wilt zetten ter voorbereiding op onze samenwerking, laat het ons weten en vul het formulier hiernaast in.